Domy na zgłoszenie do 70m2

01.01.2022 weszła w życie ustawa pozwalająca na budowę budynku na zgłoszenie do 70 m2 powierzchni zabudowy. Do takiego zgłoszenie potrzebujemy:

  • projekt konstrukcyjno-budowlany
  • adaptację projektu do działki wraz z projektem zagospodarowania działki
  • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych
  • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy

Art. 41 i 43 Prawa budowlanego mówi, że zgłoszenie tego typu składamy w Starostwie Powiatowym. Musimy jednak poinformować organ nadzoru budowlanego oraz architekta o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Co ważne dom na cele mieszkaniowe do 70 m2 musi zostać wyznaczony przez geodetę, a po wykonaniu prac musi on sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Jeśli zaś chodzi o domy do 70 na zgłoszenie do celów rekreacyjnych wymogi są dużo mniej wymagające. Potrzebujemy tylko:

  • szkice wraz z opisem technicznym rzutów budynku oraz poszczególnych ścian budynku, które spełniać będzie MPZP lub WZ
  • umiejscowienia lokalizacji budynku na mapie do celów informacyjnych
  • wypełnienia zgłoszenia w Strarostwie Powiatowym
  • oświadczenie o dysponowaniu prawem do działki

Dysponujemy dużą liczbą domów, które spełniają kryteria domów na zgłoszenie. Należą do nich m.in. Karolina, Nevada, Floryda, Kalifornia, Arizona, Teksas, Alabama, Alaska etc.

Kilkadziesiąt projektów znajdziecie Państwo na naszej wyszukiwarce: projekty.